Vilken roll har GS1 med fokus på streckkodsanvändning?

GS1 är en global organisation som utvecklar och underhåller standarder för affärskommunikation och identifiering, inklusive användning av streckkoder. Organisationens huvudfokus ligger på utveckling och implementering av GS1-systemet, som är en uppsättning globala standarder för identifiering, fångst och delning av produktinformation genom hela försörjningskedjan.

När det gäller streckkoder tillhandahåller GS1 standarder för design och användning av streckkodssymboler, vilket säkerställer att de är läsbara och skanningsbara över olika system och teknologier. GS1s streckkodsstandarder täcker ett brett spektrum av applikationer, inklusive detaljhandel, sjukvård och logistik.

Några av de viktigaste streckkodsstandarderna som utvecklats av GS1 inkluderar Global Trade Item Number (GTIN), som används för att unikt identifiera produkter, och Global Location Number (GLN), som används för att identifiera fysiska platser som lager, butiker och sjukhus. GS1 tillhandahåller också standarder för streckkodssymboler, som EAN/UPC-streckkoden som används i detaljhandeln, DataMatrix-streckkoden som används inom sjukvården och streckkoden GS1-128 som används i logistik.

Genom att utveckla och marknadsföra dessa standarder, syftar GS1 till att förbättra effektiviteten och noggrannheten i leveranskedjans verksamhet, minska kostnaderna och förbättra kundupplevelsen genom att säkerställa att produktinformationen är korrekt och lättillgänglig.