GS1 Application Identifier (AI)

GS1 Application Identifiers (AI) är prefix som används inom GS1-baserade streckkoder för att koda specifik information. En GS1-streckkod består av en sträng med nummer som kan innehålla olika element som ett GTIN (Global Trade Item Number), serienummer, utgångsdatum och många andra. Vart och ett av dessa element identifieras av en specifik GS1 Application Identifier.

GS1 Application Identifiers består av ett tvåsiffrigt nummer som anger vilken typ av information som finns i streckkoden. Detta nummer följs av ett variabelt antal siffror som kodar det specifika värdet av den informationen.

Några exempel på GS1 Application Identifiers är:

  • 01: GTIN (Global Trade Item Number)
  • 10: Batch-/fångstnummer
  • 17: Sista utgångsdatum
  • 21: Serienummer

När en streckkod skapas märks de olika delarna av produktinformationen med lämplig GS1 Application Identifier för att säkerställa att data kan tolkas korrekt. Till exempel kan en skanner som läser en GS1-streckkod känna igen och tolka utgångsdatumkoden (AI 17) för att säkerställa att produkten fortfarande är giltig.

Användningen av GS1 Application Identifiers tillåter företag att koda korrekt och konsekvent produktinformation i sina streckkoder, vilket ökar effektiviteten i leveranskedjan och undviker förvirring eller misstolkningar.