Vad är en streckkod?

En streckkod är en visuell representation av data som består av en serie linjer eller kvadrater med varierande bredd och avstånd, som kan läsas av en streckkodsläsare. Det är en maskinläsbar form av information som används för att spåra och identifiera produkter, lager eller andra föremål. Streckkoder kan lagra information som produktidentifikationsnummer, priser och annan data relaterad till artikeln.

Streckkoder kan hittas på en mängd olika föremål, inklusive konsumentprodukter, fraktetiketter, biblioteksböcker och mer. De används ofta inom detaljhandels- och leveranskedjan för att effektivisera processer och förbättra noggrannheten. När den skannas kan streckkoden snabbt läsas av ett datorsystem, som sedan kan hämta information om varan och utföra olika uppgifter, som att uppdatera lagernivåer eller behandla en köptransaktion.