GS1 Application Identifier (AI)

| Kval | Namn | Beskrivning | Dataformat | |-----------|---------------------------------------- --|------------------------------------------------------ ----------------------------|----------------| | 00 | SSCC (Serial Shipping Container Code) | Identifierar en logistisk enhet och gör att den kan spåras | N18 | | 01 | GTIN (Global Trade Item Number) | Identifierar handelsartiklar | N14 | | 02 | Innehåll (Produktvikt i kg) | Produktens nettovikt, exklusive allt förpackningsmaterial | N6 | | 10 | Batch-/lotnummer | Refererar till produktens parti eller parti | Alfanumerisk | | 11 | Produktionsdatum | Datum då produkten tillverkades | ÅÅMMDD | | 12 | Förfallodatum | Datum när produkten ska konsumeras eller säljas | ÅÅMMDD | | 13 | Förpackningsdatum | Datum då produkten förpackades | ÅÅMMDD | | 15 | Bäst före datum | Datum fram till vilket produkten kommer att behålla sin kvalitet | ÅÅMMDD | | 17 | Utgångsdatum | Datum fram till vilket produkten förväntas konsumeras eller säljas | ÅÅMMDD | | 20 | Intern produktvariant | Identifierar en intern produktvariant inom en produkt | Alfanumerisk | | 21 | Serienummer | Unik identifierare tilldelad en enskild artikel | Alfanumerisk | | 22 | Konsumentpaketvariant | Identifierar konsumentpaketvarianten inom en produkt | Alfanumerisk | | 240 | Ytterligare artikelidentifiering | Ytterligare identifiering tilldelad av tillverkaren | Alfanumerisk | | 241 | Kundens artikelnummer | Kundens artikelnummer | Alfanumerisk | | 242 | Variationsnummer på beställning | Variantnummer för beställningsvaror | Alfanumerisk | | 250 | Sekundärt serienummer | Ytterligare serienummer tilldelat en enskild artikel | Alfanumerisk | | 251 | Referens till källenhet | Refererar till den enhet som ursprungligen utfärdade identifikationsnumret | Alfanumerisk | | 253 | Global dokumenttypidentifierare | Identifierar typen av dokument | Alfanumerisk | | 254 | GLN-förlängningskomponent | Används för att utöka det globala platsnumret (GLN) | Alfanumerisk | | 255 | Globalt kupongnummer (GCN) | Identifierar en kupong för en specifik produkt | N13 | | 30 | Variabelt antal | Antalet element med variabel längd i streckkoden | N2 | | 37 | Antal enheter i artikel | Antalet enheter som ingår i artikeln | N8 |