Vad är FNC1 och hur fungerar det?

FNC1 står för Funktion 1 och är ett kontrolltecken som används i GS1-baserade streckkoder för att separera en Application Identifier (AI) från en annan när flera AI:er används i en enda streckkod.

FNC1-koden är integrerad som ett osynligt tecken i streckkoden och fungerar som en avgränsare mellan olika AI:er. FNC1-koden består av ett hexadecimalt värde på ASCII 202 och representeras som "[". FNC1-koden placeras vanligtvis i början av en AI, vilket indikerar att följande numeriska värde är en del av AI.

Ett exempel på användningen av FNC1 finns i streckkoden GS1-128, där flera AI:er kan användas för att koda olika information. FNC1-koden används här för att skilja mellan de enskilda AI:erna och säkerställa att informationen läses korrekt och entydigt.

Sammantaget kan FNC1-koden hjälpa till att förbättra effektiviteten och noggrannheten hos GS1-baserade streckkoder genom att säkerställa att rätt information läses och bearbetas korrekt.