Viivakoodin historia

1940-luvun lopulla tehdystä keksinnöstä lähtien viivakoodi on saavuttanut valtavan merkityksen automaattisessa tunnistamisessa ja tiedonkeruussa eri teollisuudenaloilla. Nykyään viivakoodi on läsnä kaikkialla, ja sitä käytetään lukuisissa sovelluksissa supermarketeista lääketieteen alalle. Mutta miten viivakoodi syntyi? Tässä artikkelissa etsitään viivakoodin historiaa, tarkastellaan sen edeltäjiä, kuvataan viivakoodijärjestelmän kehitystä ja keskustellaan viivakoodin sovelluksesta ja tulevaisuudesta.

Ajatus tavaroiden ja tietojen automaattisesta tunnistamisesta ja tallentamisesta ei ole uusi. 1800-luvulla tietojen keräämiseen käytettiin mekaanisia mittakehyksiä ja reikäkortteja. 1940-luvulla yritettiin ensimmäisen kerran käyttää optisia koodeja tiedon keräämiseen. Nämä koodit eivät kuitenkaan olleet erityisen onnistuneita teknisten vaikeuksien ja rajallisten käyttömahdollisuuksien vuoksi. Viivakoodin keksintö toi lopulta läpimurron automaattiseen tiedonkeruuun.

Viivakoodin keksintö johtuu kahden Philadelphian Drexelin yliopiston opiskelijan: Norman Woodlandin ja Bernard Silverin työstä. 1940-luvulla he alkoivat etsiä ratkaisua automaattiseen tiedonkeruuun. He kokeilivat erilaisia optisia koodeja, joita voitaisiin soveltaa pakkauksiin erilaisilla tekniikoilla, kuten painaminen, liimaus tai maalaus. He etsivät järjestelmää, joka oli helppo tulostaa ja lukea, sekä vankka ja edullinen valmistaa.

Vuonna 1949 Woodlandilla oli uraauurtava idea. Hän muisti morsekoodin, jonka hän oppi partiopojana, ja tajusi, että viivojen ja välilyöntien sarjasta koostuva koodi voisi olla yksinkertainen ja luotettava tapa kerätä tietoja. Woodland istui Miami Beachin ostoskeskuksessa rannalla ja piirsi hiekkaan viivoja ja välilyöntejä matkiakseen morsekoodia ja testatakseen, soveltuuko tämä lähestymistapa tietojen keräämiseen. Woodland ja Silver kehittivät lopulta ensimmäisen viivakoodiprototyypin, joka koostui yksinkertaisesta katkoviivoista ja välilyönneistä.

Kesti kuitenkin useita vuosia ennen kuin viivakoodista tuli käytännöllinen järjestelmä. 1950-luvulla useat tutkimusryhmät kehittivät teollisuudessa käytettäviä koodijärjestelmiä. Yksi tärkeimmistä virstanpylväistä oli David Savirin vuonna 1959 keksimä Bullseye-viivakoodijärjestelmä. Tämä tekniikka käytti optisesti luettavissa olevien segmenttien ympyränmuotoista järjestelyä. Muut tutkijat kehittivät samanlaisia järjestelmiä, mutta mikään niistä ei voinut voittaa. Viimeinkin viivakoodin käyttöönotto 1970-luvulla toi lopullisen läpimurron automaattisessa tunnistamisessa ja tiedonkeruussa.

Ensimmäinen kaupassa käytetty viivakoodi oli UPC (Universal Product Code). IBM ja elintarviketeollisuus ovat kehittäneet UPC-koodin yksinkertaistamaan elintarvikkeiden osto- ja säilytysprosessia. Ensimmäinen UPC-koodi skannattiin Wrigley's-kumipakkaukseen Ohiossa sijaitsevassa supermarketissa vuonna 1974. UPC-koodin käyttöönotto oli suuri menestys ja johti viivakoodin nopeaan leviämiseen. Nykyään viivakoodeja löytyy lähes joka teollisuudesta ja sovelluksista logistiikasta kulutuselektroniikkaan.

Viivakooditekniikkaa on viime vuosikymmeninä kehitetty lukuisia. Viivakoodeista on tullut yhä monimutkaisempia ja ne voivat nyt koostua useista sadoista tai tuhansista viivoista. On myös kehitetty 2D-koodeja, jotka voivat tallentaa enemmän tietoa pienempään tilaan. Esimerkkejä 2D-koodeista ovat QR-koodi ja datamatriisikoodi. Myös viivakoodilukijoita on parannettu, ja ne ovat nyt erittäin tarkkoja ja nopeita. Langattoman teknologian, kuten RFID:n (radio Frequency Identification) avulla viivakoodeja voidaan lukea myös etänä, mikä laajentaa niiden sovellusmahdollisuuksia.

Viivakoodin tulevaisuus on lupaava. Viivakoodi on edelleen tärkeä työkalu automaattiseen tunnistamiseen ja tietojen keräämiseen. Jatkossa viivakooditeknologiaa odotetaan edelleen kehitettävän entistä tarkemmaksi ja tehokkaammaksi. Yksi alue, jolla viivakoodit voivat mahdollisesti laajentua edelleen, on esineiden internet (IoT). IoT:ssä älykkäät laitteet, jotka kommunikoivat keskenään langattoman yhteyden kautta, ovat tärkeässä roolissa. Siksi viivakoodien käytön nimikkeiden tunnistamiseen ja tavaravirtojen seurantaan odotetaan lisääntyvän edelleen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että viivakoodilla on merkittävä historia. Viivakoodia on kehitetty pitkään yksinkertaisena viivojen ja aukkojen mallina sen nykyiseen asemaan välttämättömänä tiedonkeruun työkaluna. On vaikea kuvitella, kuinka talous ja yhteiskunta toimisivat ilman tätä yksinkertaista mutta tehokasta tekniikkaa. Viivakoodi on mullistanut tavaroiden ja tietojen tunnistamisen ja jäljittämisen, ja sillä on jatkossakin tärkeä rooli.