Mikä on FNC1 ja miten se toimii?

FNC1 on lyhenne sanoista Function 1 ja se on ohjausmerkki, jota käytetään GS1-pohjaisissa viivakoodeissa erottamaan yksi sovellustunniste (AI) toisesta, kun yhdessä viivakoodissa käytetään useita AI:ita.

FNC1-koodi on integroitu näkymättömänä merkinnä viivakoodiin ja toimii erottimena eri AI:iden välillä. FNC1-koodi koostuu ASCII 202:n heksadesimaaliarvosta ja esitetään muodossa "[". FNC1-koodi sijoitetaan yleensä tekoälyn alkuun, mikä osoittaa, että seuraava numeerinen arvo on osa tekoälyä.

Esimerkki FNC1:n käytöstä löytyy GS1-128-viivakoodista, jossa voidaan käyttää useita tekoälyä eri tiedon koodaamiseen. FNC1-koodia käytetään tässä erottamaan yksittäiset AI:t ja varmistamaan, että tiedot luetaan oikein ja yksiselitteisesti.

Kaiken kaikkiaan FNC1-koodi voi auttaa parantamaan GS1-pohjaisten viivakoodien tehokkuutta ja tarkkuutta varmistamalla, että oikeat tiedot luetaan ja käsitellään tarkasti.