Mikä on viivakoodin käyttöön keskittyneen GS1:n rooli?

GS1 on maailmanlaajuinen organisaatio, joka kehittää ja ylläpitää standardeja yritysviestintään ja tunnistamiseen, mukaan lukien viivakoodien käyttö. Organisaation pääpaino on GS1-järjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa. GS1 on joukko maailmanlaajuisia standardeja tuotetietojen tunnistamiseen, talteenottamiseen ja jakamiseen koko toimitusketjussa.

Viivakoodien osalta GS1 tarjoaa standardeja viivakoodisymbolien suunnittelulle ja käytölle varmistaen, että ne ovat luettavissa ja skannattavissa eri järjestelmissä ja teknologioissa. GS1:n viivakoodistandardit kattavat laajan valikoiman sovelluksia, mukaan lukien vähittäiskauppa, terveydenhuolto ja logistiikka.

Joitakin GS1:n kehittämiä keskeisiä viivakoodistandardeja ovat GTIN (Global Trade Item Number), jota käytetään yksilöimään tuotteet, ja Global Location Number (GLN), jota käytetään tunnistamaan fyysiset sijainnit, kuten varastot, kaupat ja sairaalat. GS1 tarjoaa myös standardeja viivakoodisymbolioihin, kuten vähittäiskaupassa käytettävälle EAN/UPC-viivakoodille, terveydenhuollossa käytettävälle DataMatrix-viivakoodille ja logistiikassa käytettävälle GS1-128-viivakoodille.

Näitä standardeja kehittämällä ja edistämällä GS1 pyrkii parantamaan toimitusketjun toimintojen tehokkuutta ja tarkkuutta, alentamaan kustannuksia ja parantamaan asiakaskokemusta varmistamalla, että tuotetiedot ovat tarkkoja ja helposti saatavilla.