GS1 Application Identifier (AI)

GS1 Application Identifiers (AI:t) ovat etuliitteitä, joita käytetään GS1-pohjaisissa viivakoodeissa tiettyjen tietojen koodaamiseen. GS1-viivakoodi koostuu numerosarjasta, joka voi sisältää erilaisia elementtejä, kuten GTIN:n (Global Trade Item Number), sarjanumeron, vanhenemispäivän ja monia muita. Jokainen näistä elementeistä tunnistetaan tietyllä GS1-sovellustunnisteella.

GS1-sovellustunnisteet koostuvat kaksinumeroisesta numerosta, joka ilmaisee viivakoodin sisältämän tiedon tyypin. Tätä numeroa seuraa muuttuva määrä numeroita, jotka koodaavat kyseisen tiedon tietyn arvon.

Joitakin esimerkkejä GS1-sovellustunnisteista ovat:

  • 01: GTIN (Global Trade Item Number)
  • 10: Erä/saalisnumero
  • 17: Viimeinen voimassaolopäivä
  • 21: Sarjanumero

Kun viivakoodi luodaan, tuotetietojen eri elementit merkitään asianmukaisella GS1 Application Identifier -tunnuksella varmistaakseen, että tiedot voidaan tulkita oikein. Esimerkiksi GS1-viivakoodia lukeva skanneri voi tunnistaa ja tulkita viimeinen käyttöpäiväkoodin (AI 17) varmistaakseen, että tuote on edelleen voimassa.

GS1 Application Identifiersin käyttö antaa yrityksille mahdollisuuden koodata tarkat ja johdonmukaiset tuotetiedot viivakoodeihinsa, mikä lisää toimitusketjun tehokkuutta ja välttää sekaannuksia tai väärintulkintoja.