Τι είναι ο γραμμωτός κώδικας;

Ο γραμμωτός κώδικας είναι μια οπτική αναπαράσταση δεδομένων που αποτελείται από μια σειρά γραμμών ή τετραγώνων διαφορετικού πλάτους και διαστημάτων, τα οποία μπορούν να διαβαστούν από έναν σαρωτή γραμμωτού κώδικα. Είναι μια μηχανικά αναγνώσιμη μορφή πληροφοριών που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και την αναγνώριση προϊόντων, αποθεμάτων ή άλλων στοιχείων. Οι γραμμωτοί κώδικες μπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες όπως αριθμούς αναγνώρισης προϊόντος, τιμές και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Οι γραμμωτοί κώδικες μπορούν να βρεθούν σε μια ποικιλία αντικειμένων, όπως καταναλωτικά προϊόντα, ετικέτες αποστολής, βιβλία βιβλιοθήκης και άλλα. Χρησιμοποιούνται συνήθως στη διαχείριση λιανικής και εφοδιαστικής αλυσίδας για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη βελτίωση της ακρίβειας. Όταν σαρωθεί, ο γραμμωτός κώδικας μπορεί να διαβαστεί γρήγορα από ένα σύστημα υπολογιστή, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με το είδος και να εκτελέσει διάφορες εργασίες, όπως ενημέρωση επιπέδων αποθέματος ή επεξεργασία συναλλαγής αγοράς.