Τι είναι το FNC1 και πώς λειτουργεί;

Το FNC1 σημαίνει Συνάρτηση 1 και είναι ένας χαρακτήρας ελέγχου που χρησιμοποιείται σε γραμμωτούς κώδικες που βασίζονται στο GS1 για να διαχωρίσει ένα Αναγνωριστικό Εφαρμογής (AI) από ένα άλλο όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλά AI σε έναν μόνο γραμμωτό κώδικα.

Ο κωδικός FNC1 είναι ενσωματωμένος ως αόρατος χαρακτήρας στο barcode και χρησιμεύει ως οριοθέτης μεταξύ διαφορετικών AI. Ο κωδικός FNC1 αποτελείται από μια δεκαεξαδική τιμή ASCII 202 και αναπαρίσταται ως "[". Ο κωδικός FNC1 τοποθετείται συνήθως στην αρχή ενός AI, υποδεικνύοντας ότι η ακόλουθη αριθμητική τιμή είναι μέρος του AI.

Ένα παράδειγμα χρήσης του FNC1 μπορεί να βρεθεί στον γραμμωτό κώδικα GS1-128, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά AI για την κωδικοποίηση διαφορετικών πληροφοριών. Ο κωδικός FNC1 χρησιμοποιείται εδώ για να διαφοροποιήσει τα μεμονωμένα AI και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες διαβάζονται σωστά και χωρίς αμφιβολία.

Συνολικά, ο κωδικός FNC1 μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας των γραμμωτών κωδίκων που βασίζονται στο GS1, διασφαλίζοντας ότι οι σωστές πληροφορίες διαβάζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με ακρίβεια.