Αναγνωριστικό εφαρμογής GS1 (AI)

Τα αναγνωριστικά εφαρμογής GS1 (AI) είναι προθέματα που χρησιμοποιούνται σε γραμμωτούς κώδικες που βασίζονται στο GS1 για την κωδικοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Ένας γραμμωτός κώδικας GS1 αποτελείται από μια σειρά αριθμών που μπορεί να περιέχει διάφορα στοιχεία, όπως GTIN (Παγκόσμιος Αριθμός Εμπορικού Στοιχείου), σειριακός αριθμός, ημερομηνία λήξης και πολλά άλλα. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία προσδιορίζεται από ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό εφαρμογής GS1.

Τα αναγνωριστικά εφαρμογής GS1 αποτελούνται από έναν διψήφιο αριθμό που υποδεικνύει τον τύπο των πληροφοριών που περιέχονται στον γραμμωτό κώδικα. Αυτός ο αριθμός ακολουθείται από έναν μεταβλητό αριθμό ψηφίων που κωδικοποιούν τη συγκεκριμένη τιμή αυτής της πληροφορίας.

Μερικά παραδείγματα αναγνωριστικών εφαρμογών GS1 είναι:

  • 01: GTIN (Παγκόσμιος Αριθμός Εμπορικού Στοιχείου)
  • 10: Αριθμός παρτίδας/αλίευσης
  • 17: Ημερομηνία λήξης
  • 21: Σειριακός αριθμός

Όταν δημιουργείται ένας γραμμωτός κώδικας, τα διάφορα στοιχεία των πληροφοριών προϊόντος επισημαίνονται με το κατάλληλο αναγνωριστικό εφαρμογής GS1 για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα μπορούν να ερμηνευθούν σωστά. Για παράδειγμα, ένας σαρωτής που διαβάζει έναν γραμμωτό κώδικα GS1 μπορεί να αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει τον κωδικό ημερομηνίας λήξης (AI 17) για να διασφαλίσει ότι το προϊόν εξακολουθεί να ισχύει.

Η χρήση των αναγνωριστικών εφαρμογών GS1 επιτρέπει στις εταιρείες να κωδικοποιούν ακριβείς και συνεπείς πληροφορίες προϊόντων στους γραμμωτούς κώδικες τους, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού και αποφεύγοντας τη σύγχυση ή την παρερμηνεία.