Δημιουργήστε τους δικούς σας γραμμικούς κώδικες. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ως JPG, GIF, ZIP ή PDF. Ο γραμμωτός σας κωδικός είναι δωρεάν και δημιουργείται γρήγορα. Είναι εύκολο.
belorussian

bengali

bosnian

bulgarian

chinese simplified

chinese traditionally

czech

danish

dutch

english

estonian

finnish

french

german

greek

hindi

hungarian

indonesian

italian

japanese

malay

persian

polish

portuguese

russia

spanish

swedish

turkish