Mis on FNC1 ja kuidas see töötab?

FNC1 tähistab funktsiooni 1 ja on juhtmärk, mida kasutatakse GS1-põhistes vöötkoodides, et eraldada üks rakenduse identifikaator (AI) teisest, kui ühes vöötkoodis kasutatakse mitut AI-d.

FNC1 kood on integreeritud vöötkoodi nähtamatu märgina ja see on erinevate AI-de eraldusmärk. FNC1 kood koosneb kuueteistkümnendsüsteemi väärtusest ASCII 202 ja seda tähistatakse kui "[". FNC1 kood paigutatakse tavaliselt AI algusesse, mis näitab, et järgmine arvväärtus on AI osa.

FNC1 kasutamise näite võib leida vöötkoodist GS1-128, kus erineva teabe kodeerimiseks saab kasutada mitut AI-d. FNC1 koodi kasutatakse siin üksikute AI-de eristamiseks ja teabe korrektse ja ühemõttelise lugemise tagamiseks.

Üldiselt võib FNC1 kood aidata parandada GS1-põhiste vöötkoodide tõhusust ja täpsust, tagades õige teabe lugemise ja täpse töötlemise.