Identifikátor aplikace GS1 (AI)

Identifikátory aplikací GS1 (AI) jsou předpony používané v čárových kódech založených na GS1 ke kódování specifických informací. Čárový kód GS1 se skládá z řetězce čísel, které mohou obsahovat různé prvky, jako je GTIN (Global Trade Item Number), sériové číslo, datum vypršení platnosti a mnoho dalších. Každý z těchto prvků je identifikován specifickým identifikátorem aplikace GS1.

Identifikátory aplikace GS1 se skládají z dvoumístného čísla, které označuje typ informací obsažených v čárovém kódu. Za tímto číslem následuje proměnný počet číslic, které kódují konkrétní hodnotu dané informace.

Některé příklady identifikátorů aplikací GS1 jsou:

  • 01: GTIN (globální číslo obchodní položky)
  • 10: Číslo šarže/úlovku
  • 17: Datum vypršení platnosti
  • 21: Sériové číslo

Když je vytvořen čárový kód, jsou různé prvky informací o produktu označeny příslušným identifikátorem aplikace GS1, aby bylo zajištěno, že data mohou být správně interpretována. Například skener, který čte čárový kód GS1, dokáže rozpoznat a interpretovat kód data expirace (AI 17), aby zajistil, že produkt je stále platný.

Použití identifikátorů aplikací GS1 umožňuje společnostem zakódovat přesné a konzistentní informace o produktech do svých čárových kódů, čímž se zvýší efektivita v dodavatelském řetězci a zabrání se zmatkům nebo chybné interpretaci.