Co je FNC1 a jak funguje?

FNC1 je zkratka pro funkci 1 a je to řídicí znak používaný v čárových kódech založených na GS1 k oddělení jednoho identifikátoru aplikace (AI) od druhého, když je v jednom čárovém kódu použito více AI.

Kód FNC1 je integrován jako neviditelný znak v čárovém kódu a slouží jako oddělovač mezi různými AI. Kód FNC1 se skládá z hexadecimální hodnoty ASCII 202 a je reprezentován jako "[". Kód FNC1 je obvykle umístěn na začátek AI, což znamená, že následující číselná hodnota je součástí AI.

Příklad použití FNC1 lze nalézt v čárovém kódu GS1-128, kde lze použít více AI pro kódování různých informací. Kód FNC1 zde slouží k rozlišení jednotlivých AI a zajištění správného a jednoznačného čtení informací.

Celkově může kód FNC1 pomoci zlepšit efektivitu a přesnost čárových kódů založených na GS1 tím, že zajistí, aby byly správně načteny a zpracovány přesné informace.