Co je to čárový kód?

Čárový kód je vizuální reprezentace dat, která se skládá ze série čar nebo čtverců s různou šířkou a rozestupem, které lze přečíst skenerem čárového kódu. Jedná se o strojově čitelnou formu informací, která se používá ke sledování a identifikaci produktů, zásob nebo jiných položek. Čárové kódy mohou uchovávat informace, jako jsou identifikační čísla produktů, ceny a další data související s položkou.

Čárové kódy lze nalézt na různých položkách, včetně spotřebního zboží, přepravních štítků, knih z knihovny a dalších. Běžně se používají při řízení maloobchodu a dodavatelského řetězce pro zefektivnění procesů a zlepšení přesnosti. Po naskenování může být čárový kód rychle přečten počítačovým systémem, který pak může získat informace o položce a provádět různé úkoly, jako je aktualizace stavu zásob nebo zpracování nákupní transakce.