Opis Code128 i njegova upotreba u praksi

Uvod

Code128 je linearni bar kod visoke gustine koji se koristi za kodiranje alfanumeričkih znakova. Ovaj barkod je posebno popularan u logistici i maloprodajnoj industriji, ali iu drugim područjima kao što su automobilska industrija i zdravstvo. Code128 je takođe poznat pod nazivima GS1-128 ili UCC/EAN-128.

Struktura Code128

Code128 se sastoji od početne sekvence, zone podataka, kontrolne cifre i sekvence zaustavljanja. Početni niz sastoji se od kombinacije tri znaka: početnog znaka, znaka za kodiranje strukture podataka i znaka za kodiranje skupova podataka. Zona podataka sadrži stvarne podatke koje je potrebno kodirati. Kontrolna cifra se koristi kako bi se osiguralo da su podaci ispravno kodirani. Stop sekvenca se sastoji od stop znaka.

Koristiti u praksi

Code128 se široko koristi u mnogim područjima zbog svoje velike gustine kodiranja i činjenice da većina skenera bar kodova može pročitati ovaj bar kod. U logistici i maloprodajnoj industriji, Code128 se često koristi za praćenje proizvoda i narudžbi. U automobilskoj industriji koristi se za identifikaciju dijelova vozila. U zdravstvu, Code128 se koristi za pohranjivanje podataka o pacijentima i osiguranju na bolničkim etiketama.

Generiranje Code128 bar kodova

Postoji mnogo programa i biblioteka koje se mogu koristiti za generiranje Code128 bar kodova. Neke od najpopularnijih biblioteka su zxing, bwip-js i python-barcode. Ove biblioteke se mogu koristiti u različitim programskim jezicima kao što su Java, JavaScript i Python. Postoje i online alati koji se mogu koristiti za generiranje Code128 bar kodova.

Čitanje Code128 barkodova

Većina skenera barkodova može čitati Code128 bar kodove. Postoje različite vrste skenera bar kodova, uključujući ručne skenere, stacionarne skenere i mobilne skenere. Ručni skeneri se često koriste u maloprodajnim objektima i skladištima, dok se stacionarni skeneri koriste u proizvodnim linijama i logističkim centrima. Mobilni skeneri se mogu priključiti na pametne telefone i tablete i posebno su korisni za mobilne aplikacije.

Zaključak

Code128 je važan bar kod koji se koristi u mnogim područjima. Njegova visoka gustoća kodiranja i široko rasprostranjena dostupnost skenera bar kodova čine ga idealnim izborom za aplikacije u kojima je potrebno kodirati mnogo podataka na malom prostoru. Postoji mnogo načina za generiranje i čitanje Code128 bar kodova, a većina modernih skenera bar kodova može lako pročitati ovaj bar kod.