GS1 aplikacioni identifikator (AI)

GS1 aplikacioni identifikatori (AI) su prefiksi koji se koriste unutar GS1 baziranih bar kodova za kodiranje specifičnih informacija. GS1 bar kod se sastoji od niza brojeva koji mogu sadržati različite elemente kao što su GTIN (globalni broj trgovinske jedinice), serijski broj, datum isteka i mnoge druge. Svaki od ovih elemenata je identifikovan posebnim GS1 aplikacionim identifikatorom.

GS1 aplikacioni identifikatori se sastoje od dvocifrenog broja koji označava vrstu informacija sadržanih u barkodu. Nakon ovog broja slijedi promjenjivi broj cifara koje kodiraju određenu vrijednost te informacije.

Neki primjeri GS1 aplikacionih identifikatora su:

  • 01: GTIN (globalni broj trgovinske jedinice)
  • 10: Broj serije/ulov
  • 17: Datum isteka
  • 21: Serijski broj

Kada se kreira bar kod, različiti elementi informacija o proizvodu su označeni odgovarajućim GS1 aplikacionim identifikatorom kako bi se osiguralo da se podaci mogu ispravno interpretirati. Na primjer, skener koji čita GS1 bar kod može prepoznati i protumačiti kod datuma isteka (AI 17) kako bi osigurao da je proizvod još uvijek važeći.

Upotreba GS1 aplikacionih identifikatora omogućava kompanijama da kodiraju tačne i konzistentne informacije o proizvodu u svojim bar kodovima, povećavajući efikasnost u lancu snabdevanja i izbegavajući zabunu ili pogrešno tumačenje.