Šta je FNC1 i kako funkcioniše?

FNC1 je skraćenica od Funkcija 1 i kontrolni je znak koji se koristi u GS1 baziranim bar kodovima za odvajanje jednog aplikacionog identifikatora (AI) od drugog kada se više AI koristi u jednom barkodu.

FNC1 kod je integriran kao nevidljivi znak u barkodu i služi kao graničnik između različitih AI. FNC1 kod se sastoji od heksadecimalne vrijednosti ASCII 202 i predstavljen je kao "[". FNC1 kod se obično postavlja na početak AI, što ukazuje da je sljedeća brojčana vrijednost dio AI.

Primjer upotrebe FNC1 može se naći u GS1-128 barkodu, gdje se višestruki AI može koristiti za kodiranje različitih informacija. FNC1 kod se ovdje koristi da razlikuje pojedinačne AI i osigura da se informacije čitaju ispravno i nedvosmisleno.

Sve u svemu, FNC1 kod može pomoći u poboljšanju efikasnosti i tačnosti GS1 baziranih bar kodova osiguravajući da se tačne informacije čitaju i obrađuju tačno.