API - Sučelje za programiranje aplikacije za barcode-generator.de

Želite li kreirati i prikazati bar kodove na vlastitoj web stranici?
Nudimo direktan poziv za vašu vlastitu web stranicu. Ovo možete koristiti za ugradnju slika direktno u svoju web stranicu. Primjer poziva izgleda ovako:
https://barcode-generator.de/api/ean13.png?value=400016130300&height=200&width=400&unit=px&key=9980a297-f5e4-41bb-8e1f-77269211bd67
ili
https://barcode-generator.de/api/image.png?type=qr&value=8794297830&key=9980a297-f5e4-41bb-8e1f-77269211bd67
Kontaktirajte nas ako ste zainteresovani: info@codexpress.net