Identyfikator aplikacji GS1 (AI)

Identyfikatory aplikacji GS1 (AI) to prefiksy używane w kodach kreskowych opartych na GS1 do kodowania określonych informacji. Kod kreskowy GS1 składa się z ciągu cyfr, który może zawierać różne elementy, takie jak GTIN (globalny numer jednostki handlowej), numer seryjny, data ważności i wiele innych. Każdy z tych elementów jest identyfikowany przez określony identyfikator zastosowania GS1.

Identyfikatory Zastosowania GS1 składają się z dwucyfrowej liczby, która wskazuje rodzaj informacji zawartych w kodzie kreskowym. Po tej liczbie następuje zmienna liczba cyfr, które kodują określoną wartość tej informacji.

Niektóre przykłady identyfikatorów aplikacji GS1 to:

  • 01: GTIN (globalny numer jednostki handlowej)
  • 10: Numer partii/połowu
  • 17: Data ważności
  • 21: Numer seryjny

Podczas tworzenia kodu kreskowego różne elementy informacji o produkcie są oznaczane odpowiednim identyfikatorem zastosowania GS1, aby zapewnić prawidłową interpretację danych. Na przykład skaner, który odczytuje kod kreskowy GS1, może rozpoznać i zinterpretować kod daty ważności (AI 17), aby upewnić się, że produkt jest nadal ważny.

Korzystanie z identyfikatorów zastosowań GS1 umożliwia firmom kodowanie dokładnych i spójnych informacji o produkcie w swoich kodach kreskowych, zwiększając efektywność łańcucha dostaw i unikając nieporozumień lub błędnej interpretacji.