Co to jest FNC1 i jak działa?

FNC1 oznacza funkcję 1 i jest znakiem kontrolnym używanym w kodach kreskowych opartych na GS1 w celu oddzielenia jednego identyfikatora zastosowania (AI) od drugiego, gdy w jednym kodzie kreskowym używanych jest wiele identyfikatorów AI.

Kod FNC1 jest zintegrowany jako niewidoczny znak w kodzie kreskowym i służy jako ogranicznik między różnymi AI. Kod FNC1 składa się z wartości szesnastkowej ASCII 202 i jest reprezentowany jako „[”. Kod FNC1 jest zwykle umieszczany na początku AI, wskazując, że następująca po nim wartość liczbowa jest częścią AI.

Przykład użycia FNC1 można znaleźć w kodzie kreskowym GS1-128, gdzie wiele AI może być użytych do zakodowania różnych informacji. Kod FNC1 służy tutaj do rozróżnienia poszczególnych AI i zapewnienia prawidłowego i jednoznacznego odczytania informacji.

Ogólnie rzecz biorąc, kod FNC1 może pomóc poprawić skuteczność i dokładność kodów kreskowych opartych na GS1, zapewniając, że prawidłowe informacje są dokładnie odczytywane i przetwarzane.