GS1 applicatie-identificatie (AI)

| Kwalificatie | Naam | Beschrijving | Gegevensformaat | |-----------|------------------------------------- --|---------------------------------------------- --------------------------------------------------|-----------------| | 00 | SSCC (Serial Shipping Container Code) | Identificeert een logistieke eenheid en maakt het mogelijk deze te volgen | N18 | | 01 | GTIN (Global Trade Item Number) | Identificeert handelsartikelen | N14 | | 02 | Inhoud (Productgewicht in kg) | Nettogewicht van het product, exclusief al het verpakkingsmateriaal | N6 | | 10 | Batch-/partijnummer | Verwijst naar de batch of lot van het product | Alfanumeriek | | 11 | Productiedatum | Datum waarop het product is vervaardigd | JJMMDD | | 12 | Vervaldatum | Datum waarop het product geconsumeerd of verkocht moet worden | JJMMDD | | 13 | Verpakkingsdatum | Datum waarop het product is verpakt | JJMMDD | | 15 | Ten minste houdbaar tot | Datum tot wanneer het product zijn kwaliteit behoudt | JJMMDD | | 17 | Vervaldatum | Datum tot wanneer het product naar verwachting zal worden geconsumeerd of verkocht | JJMMDD | | 20 | Interne productvariant | Identificeert een interne productvariant binnen een product | Alfanumeriek | | 21 | Serienummer | Unieke identificatiecode toegewezen aan een enkel item | Alfanumeriek | | 22 | Consumentenpakket Variant | Identificeert de consumentenverpakkingsvariant binnen een product | Alfanumeriek | | 240 | Aanvullende artikelidentificatie | Aanvullende identificatie toegekend door de fabrikant | Alfanumeriek | | 241 | Onderdeelnummer klant | Onderdeelnummer klant | Alfanumeriek | | 242 | Variatienummer op bestelling gemaakt | Variatienummer voor op bestelling gemaakte producten | Alfanumeriek | | 250 | Secundair serienummer | Extra serienummer toegewezen aan een enkel artikel | Alfanumeriek | | 251 | Verwijzing naar bronentiteit | Verwijst naar de entiteit die oorspronkelijk het identificatienummer | heeft uitgegeven Alfanumeriek | | 253 | Globale documenttype-identificatie | Identificeert het type document | Alfanumeriek | | 254 | GLN-extensiecomponent | Wordt gebruikt om het Global Location Number (GLN) | uit te breiden Alfanumeriek | | 255 | Wereldwijd couponnummer (GCN) | Identificeert een coupon voor een specifiek product | N13 | | 30 | Variabel aantal | Het aantal elementen met variabele lengte binnen de streepjescode | N2| | 37 | Aantal eenheden in artikel | Het aantal eenheden in het artikel | N8 |