شناسه برنامه GS1 (AI)

شناسه های برنامه GS1 (AIs) پیشوندهایی هستند که در بارکدهای مبتنی بر GS1 برای رمزگذاری اطلاعات خاص استفاده می شوند. بارکد GS1 شامل رشته ای از اعداد است که می تواند حاوی عناصر مختلفی مانند GTIN (شماره کالای تجاری جهانی)، شماره سریال، تاریخ انقضا و بسیاری موارد دیگر باشد. هر یک از این عناصر توسط یک شناسه برنامه کاربردی GS1 مشخص می شود.

شناسه های برنامه GS1 شامل یک عدد دو رقمی است که نوع اطلاعات موجود در بارکد را نشان می دهد. این عدد با تعداد متغیری از ارقام دنبال می شود که مقدار خاص آن اطلاعات را رمزگذاری می کند.

چند نمونه از شناسه های برنامه GS1 عبارتند از:

  • 01: GTIN (شماره کالای تجاری جهانی)
  • 10: Batch/Catch Number
  • 17: تاریخ انقضا
  • 21: شماره سریال

هنگامی که یک بارکد ایجاد می شود، عناصر مختلف اطلاعات محصول با شناسه برنامه GS1 مناسب برچسب گذاری می شوند تا اطمینان حاصل شود که داده ها می توانند به درستی تفسیر شوند. به عنوان مثال، اسکنر که بارکد GS1 را می خواند می تواند کد تاریخ انقضا (AI 17) را تشخیص داده و تفسیر کند تا مطمئن شود که محصول هنوز معتبر است.

استفاده از شناسه‌های برنامه GS1 به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا اطلاعات دقیق و ثابت محصول را در بارکد خود رمزگذاری کنند، کارایی را در زنجیره تامین افزایش دهند و از سردرگمی یا تفسیر نادرست جلوگیری کنند.