نقش GS1 متمرکز بر استفاده از بارکد چیست؟

GS1 یک سازمان جهانی است که استانداردهایی را برای ارتباطات تجاری و شناسایی، از جمله استفاده از بارکد، توسعه داده و حفظ می کند. تمرکز اصلی سازمان بر توسعه و پیاده سازی سیستم GS1 است که مجموعه ای از استانداردهای جهانی برای شناسایی، جمع آوری و به اشتراک گذاری اطلاعات محصول در سراسر زنجیره تامین است.

از نظر بارکد، GS1 استانداردهایی را برای طراحی و استفاده از نمادهای بارکد ارائه می‌کند و اطمینان می‌دهد که آنها در سیستم‌ها و فناوری‌های مختلف قابل خواندن و اسکن هستند. استانداردهای بارکد GS1 طیف وسیعی از کاربردها از جمله خرده فروشی، مراقبت های بهداشتی و تدارکات را پوشش می دهد.

برخی از استانداردهای کلیدی بارکد توسعه یافته توسط GS1 عبارتند از: شماره کالای تجاری جهانی (GTIN) که برای شناسایی منحصر به فرد محصولات استفاده می شود و شماره مکان جهانی (GLN) که برای شناسایی مکان های فیزیکی مانند انبارها، فروشگاه ها و ... استفاده می شود. بیمارستان ها GS1 همچنین استانداردهایی را برای نمادهای بارکد ارائه می دهد، مانند بارکد EAN/UPC مورد استفاده در خرده فروشی، بارکد DataMatrix مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی و بارکد GS1-128 مورد استفاده در تدارکات.

هدف GS1 با توسعه و ترویج این استانداردها بهبود کارایی و دقت عملیات زنجیره تامین، کاهش هزینه ها و ارتقای تجربه مشتری با اطمینان از دقیق بودن و دسترسی آسان اطلاعات محصول است.