FNC1 چیست و چگونه کار می کند؟

FNC1 مخفف Function 1 است و یک کاراکتر کنترلی است که در بارکدهای مبتنی بر GS1 برای جدا کردن یک Application Identifier (AI) از دیگری در زمانی که چندین AI در یک بارکد استفاده می شود استفاده می شود.

کد FNC1 به عنوان یک کاراکتر نامرئی در بارکد یکپارچه شده است و به عنوان مرز بین هوش مصنوعی های مختلف عمل می کند. کد FNC1 از یک مقدار هگزادسیمال ASCII 202 تشکیل شده و به صورت "[" نمایش داده می شود. کد FNC1 معمولاً در ابتدای AI قرار می گیرد که نشان می دهد مقدار عددی زیر بخشی از AI است.

نمونه ای از استفاده از FNC1 را می توان در بارکد GS1-128 یافت، که در آن از چندین AI می توان برای رمزگذاری اطلاعات مختلف استفاده کرد. کد FNC1 در اینجا برای تمایز بین AIهای فردی و اطمینان از خواندن صحیح و بدون ابهام اطلاعات استفاده می شود.

به طور کلی، کد FNC1 می تواند با اطمینان از خواندن و پردازش دقیق اطلاعات صحیح، به بهبود اثربخشی و دقت بارکدهای مبتنی بر GS1 کمک کند.