Pengecam Aplikasi (AI) GS1

| Kelayakan | Nama | Penerangan | Format Data | |------------------------|------------------------------------- ---|------------------------------------------------ ----------------------|-----------------| | 00 | SSCC (Kod Bekas Penghantaran Bersiri) | Mengenal pasti unit logistik dan membolehkannya dijejaki | N18 | | 01 | GTIN (Nombor Item Perdagangan Global) | Mengenal pasti barang dagangan | N14 | | 02 | Kandungan (Berat produk dalam kg) | Berat bersih produk, tidak termasuk semua bahan pembungkusan | N6 | | 10 | Nombor Kelompok/Lot | Merujuk kumpulan atau lot produk | Alfanumerik | | 11 | Tarikh Pengeluaran | Tarikh apabila produk dihasilkan | YYMMDD | | 12 | Tarikh Akhir | Tarikh produk harus dimakan atau dijual | YYMMDD | | 13 | Tarikh Pembungkusan | Tarikh apabila produk dibungkus | YYMMDD | | 15 | Terbaik Sebelum Tarikh | Tarikh sehingga produk akan mengekalkan kualitinya | YYMMDD | | 17 | Tarikh Luput | Tarikh sehingga produk dijangka dimakan atau dijual | YYMMDD | | 20 | Varian Produk Dalaman | Mengenal pasti varian produk dalaman dalam produk | Alfanumerik | | 21 | Nombor Siri | Pengecam unik diberikan kepada satu item | Alfanumerik | | 22 | Varian Pakej Pengguna | Mengenal pasti varian pakej pengguna dalam produk | Alfanumerik | | 240 | Pengenalan Item Tambahan | Pengenalan tambahan yang diberikan oleh pengilang | Alfanumerik | | 241 | Nombor Bahagian Pelanggan | Nombor bahagian pelanggan | Alfanumerik | | 242 | Nombor Variasi Dibuat Atas Pesanan | Nombor variasi untuk produk yang dibuat mengikut pesanan | Alfanumerik | | 250 | Nombor Siri Sekunder | Nombor siri tambahan diberikan kepada satu item | Alfanumerik | | 251 | Rujukan kepada Entiti Sumber | Merujuk kepada entiti yang pada asalnya mengeluarkan nombor pengenalan | Alfanumerik | | 253 | Pengecam Jenis Dokumen Global | Mengenal pasti jenis dokumen | Alfanumerik | | 254 | Komponen Sambungan GLN | Digunakan untuk melanjutkan Nombor Lokasi Global (GLN) | Alfanumerik | | 255 | Nombor Kupon Global (GCN) | Mengenal pasti kupon untuk produk tertentu | N13 | | 30 | Kiraan Pembolehubah | Bilangan unsur pembolehubah panjang dalam kod bar | N2 | | 37 | Bilangan Unit dalam Item Perdagangan | Bilangan unit yang terkandung dalam item perdagangan | N8 |