Apakah peranan GS1 tertumpu pada penggunaan kod bar?

GS1 ialah organisasi global yang membangunkan dan mengekalkan piawaian untuk komunikasi dan pengenalan perniagaan, termasuk penggunaan kod bar. Tumpuan utama organisasi adalah pada pembangunan dan pelaksanaan sistem GS1, yang merupakan satu set piawaian global untuk mengenal pasti, menangkap dan berkongsi maklumat produk di seluruh rantaian bekalan.

Dari segi kod bar, GS1 menyediakan piawaian untuk reka bentuk dan penggunaan simbol kod bar, memastikan ia boleh dibaca dan boleh diimbas merentas sistem dan teknologi yang berbeza. Piawaian kod bar GS1 meliputi pelbagai aplikasi, termasuk runcit, penjagaan kesihatan dan logistik.

Beberapa piawaian kod bar utama yang dibangunkan oleh GS1 termasuk Nombor Item Perdagangan Global (GTIN), yang digunakan untuk mengenal pasti produk secara unik dan Nombor Lokasi Global (GLN), yang digunakan untuk mengenal pasti lokasi fizikal seperti gudang, kedai dan hospital. GS1 juga menyediakan piawaian untuk simbol kod bar, seperti kod bar EAN/UPC yang digunakan dalam runcit, kod bar DataMatrix yang digunakan dalam penjagaan kesihatan dan kod bar GS1-128 yang digunakan dalam logistik.

Dengan membangunkan dan mempromosikan piawaian ini, GS1 bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan ketepatan operasi rantaian bekalan, mengurangkan kos dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memastikan maklumat produk adalah tepat dan mudah diakses.