Pengecam Aplikasi (AI) GS1

Pengecam Aplikasi (AI) GS1 ialah awalan yang digunakan dalam kod bar berasaskan GS1 untuk mengekod maklumat tertentu. Kod bar GS1 terdiri daripada rentetan nombor yang boleh mengandungi pelbagai elemen seperti GTIN (Nombor Item Perdagangan Global), nombor siri, tarikh tamat tempoh dan banyak lagi. Setiap elemen ini dikenal pasti oleh Pengecam Aplikasi GS1 tertentu.

Pengecam Aplikasi GS1 terdiri daripada nombor dua digit yang menunjukkan jenis maklumat yang terkandung dalam kod bar. Nombor ini diikuti dengan nombor pembolehubah digit yang mengekod nilai khusus maklumat tersebut.

Beberapa contoh Pengecam Aplikasi GS1 ialah:

  • 01: GTIN (Nombor Item Perdagangan Global)
  • 10: Nombor Kelompok/Tangkapan
  • 17: Tarikh Luput
  • 21: Nombor Siri

Apabila kod bar dibuat, elemen maklumat produk yang berbeza dilabelkan dengan Pengecam Aplikasi GS1 yang sesuai untuk memastikan data boleh ditafsirkan dengan betul. Contohnya, pengimbas yang membaca kod bar GS1 boleh mengecam dan mentafsir kod tarikh luput (AI 17) untuk memastikan produk itu masih sah.

Penggunaan Pengecam Aplikasi GS1 membolehkan syarikat mengekod maklumat produk yang tepat dan konsisten dalam kod bar mereka, meningkatkan kecekapan dalam rantaian bekalan dan mengelakkan kekeliruan atau salah tafsir.