GS1 Application Identifier (AI)

GS1 Application Identifiers (AI'er) er præfikser, der bruges i GS1-baserede stregkoder til at kode specifik information. En GS1-stregkode består af en række tal, der kan indeholde forskellige elementer såsom et GTIN (Global Trade Item Number), serienummer, udløbsdato og mange andre. Hvert af disse elementer er identificeret af en specifik GS1 Application Identifier.

GS1 Application Identifiers består af et tocifret tal, der angiver typen af information indeholdt i stregkoden. Dette tal efterfølges af et variabelt antal cifre, der koder for den specifikke værdi af denne information.

Nogle eksempler på GS1 Application Identifiers er:

  • 01: GTIN (Global Trade Item Number)
  • 10: Batch/fangstnummer
  • 17: Udløbsdato
  • 21: Serienummer

Når en stregkode oprettes, mærkes de forskellige elementer i produktinformationen med den relevante GS1 Application Identifier for at sikre, at dataene kan fortolkes korrekt. For eksempel kan en scanner, der læser en GS1-stregkode, genkende og fortolke udløbsdatokoden (AI 17) for at sikre, at produktet stadig er gyldigt.

Brugen af GS1 Application Identifiers giver virksomheder mulighed for at indkode nøjagtige og konsistente produktoplysninger i deres stregkoder, hvilket øger effektiviteten i forsyningskæden og undgår forvirring eller fejlfortolkning.