Какво е FNC1 и как работи?

FNC1 означава функция 1 и е контролен знак, използван в базирани на GS1 баркодове за отделяне на един идентификатор на приложение (AI) от друг, когато се използват множество AI в един баркод.

Кодът FNC1 е интегриран като невидим знак в баркода и служи като разделител между различни AI. Кодът FNC1 се състои от шестнадесетична стойност на ASCII 202 и се представя като "[". Кодът FNC1 обикновено се поставя в началото на AI, което показва, че следната цифрова стойност е част от AI.

Пример за използване на FNC1 може да се намери в баркода GS1-128, където могат да се използват множество AI за кодиране на различна информация. Кодът FNC1 се използва тук, за да се прави разлика между отделните AI и да се гарантира, че информацията се чете правилно и недвусмислено.

Като цяло кодът FNC1 може да помогне за подобряване на ефективността и точността на базираните на GS1 баркодове, като гарантира, че правилната информация се чете и обработва точно.