GS1 Uygulama Tanımlayıcısı (AI)

| Eleme | İsim | Açıklama | Veri Biçimi | |------------------------|------------------------------------- --|---------------------------------------------- ----------------------|-----------------| | 00 | SSCC (Seri Nakliye Konteyner Kodu) | Bir lojistik birimi tanımlar ve izlenmesini sağlar | N18 | | 01 | GTIN (Küresel Ticari Öğe Numarası) | Ticari ürünleri tanımlar | N14 | | 02 | İçerik (kg cinsinden ürün ağırlığı) | Ürünün tüm ambalaj malzemeleri hariç net ağırlığı | N6 | | 10 | Parti/Parti Numarası | Ürünün partisine veya partisine referanslar | alfasayısal | | 11 | Üretim Tarihi | Ürünün üretildiği tarih | YYAAGG | | 12 | Bitiş Tarihi | Ürünün tüketilmesi veya satılması gereken tarih | YYAAGG | | 13 | Paketleme Tarihi | Ürünün paketlendiği tarih | YYAAGG | | 15 | Son Kullanma Tarihi | Ürünün kalitesini koruyacağı tarih | YYAAGG | | 17 | Son Kullanma Tarihi | Ürünün Tüketilmesi veya Satılması Beklenen Tarih | YYAAGG | | 20 | Dahili Ürün Varyantı | Bir ürün içindeki bir dahili ürün varyantını tanımlar | alfasayısal | | 21 | Seri Numarası | Tek bir öğeye atanan benzersiz tanımlayıcı | alfasayısal | | 22 | Tüketici Paketi Varyantı | Bir ürün içindeki tüketici paketi varyantını tanımlar | alfasayısal | | 240 | Ek Ürün Tanımlaması | Üretici tarafından atanan ek tanımlama | alfasayısal | | 241 | Müşteri Parça Numarası | Müşteri parça numarası | alfasayısal | | 242 | Sipariş Üzerine Üretim Varyasyon Numarası | Sipariş üzerine yapılan ürünler için varyasyon numarası | alfasayısal | | 250 | İkincil Seri Numarası | Tek bir kaleme atanan ek seri numarası | alfasayısal | | 251 | Kaynak Varlığa Başvuru | Kimlik numarasını orijinal olarak yayınlayan varlığa referans verir | alfasayısal | | 253 | Genel Belge Türü Tanımlayıcısı | Belge türünü tanımlar | alfasayısal | | 254 | GLN Uzantısı Bileşeni | Küresel Konum Numarasını (GLN) genişletmek için kullanılır | alfasayısal | | 255 | Küresel Kupon Numarası (GCN) | Belirli bir ürün için kupon tanımlar | N13 | | 30 | Değişken Sayısı | Barkod içindeki değişken uzunluklu öğelerin sayısı | N2 | | 37 | Ticaret Kalemindeki Birim Sayısı | Ticaret kaleminde bulunan birim sayısı | N8 |