بارکد خود را ایجاد کنید. شما می توانید به عنوان JPG، GIF، ZIP یا PDF چاپ و یا ذخیره کنید. بارکد شما رایگان است و به سرعت تولید می شود. آسان است.Would you like to change the language?  yes  not
به ژنراتور سریال برای بارکد بروید ...

تبدیل داده ها از اکسل به بارکد

ارزش بارکد شما در یک فایل اکسل ذخیره می شود. شما فایل را برای ما ارسال می کنید و بارکد را در فرمت های مختلف فایل مانند jpg، gif یا png تولید خواهیم کرد. پس از تبدیل اکسل، یک لینک دانلود با فایل های بارکد خود دریافت خواهید کرد.

به طور کلی ما حداقل روز بعد یا بعد از آن را تحویل می دهیم. این لایحه به دانلود اضافه خواهد شد.

نمونه زیر بارکد های تولید شده از فایل اکسل را نشان می دهد.
دانلود یک سفارش نمونه.

بپرسید برای یک پیشنهاد بدون تعهد

لطفا پروژه خود را شرح دهید و ما به شما یک پیشنهاد ارائه می دهیم.
اسم شما
ایمیل شما
پیام
سوال امنیتی: دو تا سه