بارکد شما رایگان است و به سرعت تولید می شود. آسان است. بارکد خود را ایجاد کنید. شما می توانید به عنوان JPG، GIF، ZIP یا PDF چاپ و یا ذخیره کنید.Would you like to change the language?  yes  not
1
بارکد را انتخاب کنید


2

ارزش و خواص


بارکد اول:
آخرین بارکد:

(شما نیاز به بیش از 50 بارکد دارید؟)
Präfix:
Suffix:
 

 
ارتفاع:
فاصله:
متن:
اندازه متن:
رزولوشن dpi:
3
بارکد را تولید کنید


پس از ایجاد بارکد، قالب خود را (JPG، GIF، ZIP، PDF، و غیره) را انتخاب کنید.ویژگی های بیشتر