بارکد خود را ایجاد کنید. شما می توانید به عنوان JPG، GIF، ZIP یا PDF چاپ و یا ذخیره کنید. بارکد شما رایگان است و به سرعت تولید می شود. آسان است.Would you like to change the language?  yes  not
به ژنراتور سریال برای بارکد بروید ...

سری بارکد به تصویر

شما باید مجموعه ای از بارکد ها را به عنوان تصاویر در فرمت های فایل JPG، GIF یا PNG داشته باشید. شما فقط باید دامنه خود را اعلام کنید و ما یک لینک برای دانلود تصاویر شما ارائه می دهیم. به طور متناوب شما می توانید اطلاعات خود را در اکسل ارائه کنید.

به طور کلی ما حداقل روز بعد یا بعد از آن را تحویل می دهیم. این لایحه به دانلود اضافه خواهد شد.

این سفارش نمونه 500 EAN128-Barcodes (با 300 DPI و 350x200 پیکسل) را فراهم می کند.
دانلود یک سفارش نمونه.

بپرسید برای یک پیشنهاد بدون تعهد

لطفا پروژه خود را شرح دهید و ما به شما یک پیشنهاد ارائه می دهیم.
اسم شما
ایمیل شما
پیام
سوال امنیتی: دو تا سه