Създайте собствени баркодове. Можете да отпечатате или запишете като JPG, GIF, ZIP или PDF. Вашият баркод е безплатен и бързо генериран. Това е лесно.Would you like to change the language?  yes  not
Отидете на генератора на серийния номер за баркодове ...

създаване на серийни номера и продължаващи номера

За да създавате продължаващи баркодове, въведете първия и последния баркод от вашия обхват. Всеки баркод от вашия обхват ще бъде генериран. Имайте предвид, че диапазонът е ограничен до 50 баркода.
Отидете на генератора на серийния номер за баркодове ...